Informacije se mogu dobiti na br. telefona : +381 11 2412817, 063 8487787,
ili putem pošte na adresu: Kovano gvožđe Kolaček, Milana Rakića 83, 11160 Beograd, Srbija.

Kontakt e-mail:
kolacek@kolacek.rs